0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

So zmluvami sa stretávame v podstate v každej oblasti nášho života, máme telefóny s paušálom, máme zmluvy na internetové pripojenie, máme účty v bankách, máme rôzne poistenia. Ak máme všetky služby zo Slovenska a vieme po slovensky je pravdepodobné, že týmto zmluvám rozumieme a nepotrebujem ich prekladať ani do ruštiny a ani do žiadneho iného jazyka.

Čo však v prípade, ak ste cudzinec, napríklad z rusky hovoriacej krajiny, a máte podpísať nejakú zmluvu? Jazyk zmlúv je sám o sebe niekedy dosť zložitý a pre cudzincov len slabo ovládajúcich slovenský jazyk, alebo takmer vôbec, to môže byť skutočne „španielska dedina“. Nehádžte však flintu do žita :)

Prekladateľská agentúra HURUS Vám veľmi rada pomôže. Obráťte sa na nás a my Vám Vaše zmluvy preložíme. Nezáleží na tom, či sú to zmluvy týkajúce sa Vášho osobného života (poistenie, zmluvy o poskytnutí rôznych služieb a iné) alebo sú to zmluvy súvisiace s Vašou profesiou (obchodné zmluvy, zmluvy o spolupráci, pracovné zmluvy, kúpno-predajné zmluvy). V zmluvách sme jednoducho doma. Za tie roky sme už preložili obrovské množstvo zmlúv a o prekladoch zmlúv do ruštiny sa nám už pomaly aj sníva, takže si môžete byť istý, že presne vieme, čo robíme, čo píšeme a ako to píšeme.


Situácia však môže byť aj opačná a môže sa stať, že potrebujete preklad zmluvy z ruštiny do slovenčiny. Aj v takejto situácii sa na nás môžete spoľahnúť. Ani preklad zmluvy z ruštiny do slovenčiny nie je pre nás nič nemožné.

Zmluvy ako také, či už ide o ruské zmluvy alebo o slovenské, majú svoju typickú terminológiu, svoj štýl, svoju štruktúru. Naši prekladatelia sú si toho všetkého dobre vedomí a poznajú všetky špecifiká „jazyka zmlúv“, vďaka čomu si môžete byť istý, že preklad Vašej zmluvy do/z ruštiny bude našou prekladateľskou agentúrou vyhotovený v maximálnej kvalite a k maximálnej spokojnosti nás všetkých.

Potrebujete teda vyhotoviť ruský preklad, prípadne preklad z ruštiny? Nech sa páči, čakáme na Vaše správy na našej e-mailovej adrese huruspreklad@gmail.com. Alebo nám zavolajte na t.č. 0902 247 550.

A aby sme nezabudli, rovnako Vám pomôžeme aj s prekladmi do/z maďarčiny.

Tešíme sa na našu spoluprácu :)

Krásny deň Vám praje Váš HURUS prekladateľský tím