0902 247 550          huruspreklad@gmail.com
Preklad si môžete objednať na e-mailovej adrese huruspreklad@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0902 247 550, prípadne si môžete vyžiadať cenovú ponuku priamo na našej stránke.
Cena za preklady sa počíta na normostrany. Jedna normostrana je 1800 znakov, vrátane medzier, v dokumente Microsoft Word. Po vyžiadaní si cenovej ponuky Vám na základe termínu vyhotovenia (expresný alebo bežný) a náročnosti daného dokumentu určíme cenu za preklad. Následne nám zadanie prekladu a cenu potvrdíte a my okamžite začíname s prekladom. Cena sa určuje z východiskového textu. V prípade, že z východiskového textu nie je možné cenu určiť, určujeme ju z výsledného textu.
V našej agentúre sme Vám k dispozícii neustále. Preklady si môžete objednávať aj v noci, respektíve aj cez víkendy a sviatky. Na e-maily reagujeme v najkratšom možnom čase. Telefonicky sa s nami môžete spojiť každý deň do 20:00. V prípade, že sme nestihli na Váš telefonát reagovať, zavoláme Vám naspäť hneď, ako to bude možné.
Dokumenty, ktoré si chcete nechať preložiť nám môžete zasielať vo formáte Word, Excel, Powerpoint alebo naskenované vo formáte PDF. Pri preklade webových stránok úplne stačí, ak nám pošlete link Vašej webovej stránky, ktorú si chcete nechať preložiť. Dokumenty nám môžete poslať elektronicky na e-mailovú adresu huruspreklad@gmail.com.
Na požiadanie Vám preklad odovzdáme vo forme tabuľky, kde bude v jednom stĺpčeku originálny text a hneď vedľa bude jeho preklad. Vďaka tomu sa budete vedieť v preklade zorientovať a bez problémov nájdete všetko, čo potrebujete. Tento spôsob odovzdania prekladu odporúčame najmä pri prekladoch webových stránok.
Jednoduchá definícia expresných prekladov je, že sú to dokumenty, ktoré ste potrebovali mať preložené už „včera“. Jedná sa o kratšie, či dlhšie dokumenty, ktoré potrebujete mať preložené v čo najkratšom možnom termíne, najlepšie rovno v zadaný deň. V prípade expresných prekladov uprednostníme Vaše dokumenty a okamžite začneme vyhotovovať Váš preklad. Za vyhotovenie expresných prekladov si účtujeme príplatok 20-30% z ceny bežného prekladu, v závislosti od náročnosti prekladaného textu.
Naša prekladateľská agentúra zamestnáva veľmi šikovných korektorov a vieme Vám zabezpečiť korektúry maďarských, ruských, českých a slovenských textov rodenými hovoriacimi. Cena korektúry závisí vždy od náročnosti a nesprávnosti daného textu, vo všeobecnosti sa však pohybuje okolo 3 eur/NS.
Samozrejme, že Áno. Veľmi sa tešíme, keď sú naši klienti s našou prácou spokojní a s dôverou sa na nás opäť obrátia. V prípade dlhodobej spolupráce Vám dokonca poskytneme aj zľavu na ďalšie vyhotovené preklady.
Naša spoločnosť sa venuje prekladaniu menšieho počtu jazykov, vďaka čomu sa dokážeme na dané jazyky plne sústrediť a podarilo sa nám vytvoriť tím skutočných odborníkov. Keďže sa venujeme výlučne maďarčine, ruštine, slovenčine a češtine dokážeme zabezpečiť perfektnú kvalitu každého prekladaného textu. Úzko spolupracujeme s našimi prekladateľmi, vykonávame kontrolu ich prekladov a spoločne sa snažíme o dosiahnutie kvalitných prekladov. Spolupracujeme aj s odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí nám v prípade náročnejších prekladov vždy ochotne poradia s terminológiou. V prípade, že sa v texte objavia nejasné, či komplikované formulácie a prekladateľ si nie je ich prekladom istý, vždy si všetko upresníme a skonkretizujeme priamo u Vás, požiadame Vás o spresnenie danej formulácie a aj vďaka tomu sa nám nemôže stať, že by sme vyhotovili neadekvátny alebo nesprávny preklad.
V prvom rade je potrebné povedať, že nie každý prekladateľ je aj tlmočníkom. Naša prekladateľská agentúra Vám však dokáže zabezpečiť aj tlmočníka do maďarského jazyka. Tlmočníkov Vám vieme zabezpečiť v rámci celej Slovenskej a Českej republiky, prípadne aj na obchodné cesty do Maďarska. Ak potrebujete tlmočníka, obráťte sa na nás. Simultánnym tlmočením sa v súčasnej dobe naša prekladateľská agentúra nezaoberá.
Pri objednávke tlmočenia do maďarského jazyka je potrebné uviesť na kedy tlmočníka potrebujete, kde bude tlmočenie prebiehať, koľko hodín/dní bude tlmočenie trvať, o akú udalosť sa jedná a aká bude tematika Vášho stretnutia, prezentácie, prednášky či rokovania. Dôležité je to hlavne preto, aby sa tlmočník dokázal na tlmočenie čo najlepšie vopred pripraviť. Z tohto dôvodu klientom aj odporúčame, aby nám zaslali pre tlmočníka aspoň podobné texty, aby sa samotný tlmočník mohol na tlmočenie pripraviť a už vopred sa oboznámil s používanou terminológiou. V prípade, ak tlmočenie trvá niekoľko dní je tiež veľmi dôležité uviesť, či bude tlmočníkovi zabezpečené aj ubytovanie.
Áno, v prípade krátkeho tlmočenia (napr. 1 hodina) sa určuje minimálna sadzba na základe dohody s objednávateľom. V prípade objednania si prekladu kratšieho textu sa vždy prvá začatá strana počíta za plnú normostranu. To znamená, že najnižšia sadzba za preklad je určená cenou za 1 NS v súlade s naším cenníkom.
Po vyhotovení prekladu Vám vystavíme faktúru so splatnosťou na 10 dní. Preto Vás zároveň chceme poprosiť, aby ste pri objednaní prekladu, respektíve tlmočenia vždy uvádzali aj Vaše fakturačné údaje. Faktúru Vám zašleme spolu s vyhotoveným prekladom v preskenovanej forme. Originál faktúry Vám v prípade potreby zašleme poštovou cestou.


Veríme, že sme Vám odpovedali na všetko, čo Vás zaujímalo a v prípade ďalších otázok sa na nás obráťte na e-mailovej adrese huruspreklad@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0902 247 550.