0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

Naši klienti nás často žiadajú o preklady technických popisov, stavebných plánov, požiarnych plánov a tiež návodov na použitie. Terminológia technických dokumentácií je veľmi náročná a vyžaduje si skutočných odborníkov. Naša prekladateľská agentúra má k dispozícii databázu odborných názvov, termínov a výrazov, pomocou ktorej dokážeme s najväčšou možnou odbornosťou vyhotoviť preklady Vašich technických dokumentov a tiež návodov.

Nie len kvôli bezpečnosti zákazníkov, ale aj kvôli legislatíve je potrebné, aby ste v prípade predaja tovarov a výrobkov do Maďarska alebo do Ruska mali správne preložený návod na obsluhu alebo návod na použitie. Odborníci prekladateľskej agentúry Hurus Vám vyhotovia presný preklad Vašich návodov. Pre spokojnosť našich klientov pracujeme aj cez víkendy. Objednajte si preklad svojho návodu už teraz!

Technické preklady  zahŕňajú veľmi širokú oblasť. Môže ísť o technické popisy produktov, požiarne plány, stavebné plány, bezpečnostné listy Vami predávaných produktov, strojnícke preklady, technické špecifikácie, výrobnú dokumentáciu alebo dokumentáciu patentovania, technickú dokumentáciu motorových vozidiel, popis opráv, elektrotechnické preklady atď. Pomôžeme Vám prekonať výzvu technického prekladu a popasujeme sa s technickými termínmi namiesto Vás. Prekladateľská agentúra Hurus Vám je k dispozícii aj cez víkendy a ponúkame Vám presné vyhotovenie Vašich technických prekladov! Objednajte si Vaše preklady do ruštiny alebo do maďarčiny hneď teraz!

Technické preklady do maďarského jazyka a technické preklady do ruského jazyka si môžete objednať na telefónnom čísle: 0902 247 550 alebo na e-mailovej adrese: huruspreklad@gmail.com.