0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

Naša agentúra Vám s radosťou zabezpečí aj súdne overené preklady (tzv. „úradné preklady“ alebo „preklady s pečiatkou“), ktoré vyhotovia naši profesionálni súdni prekladatelia. Naša agentúra spolupracuje so spoľahlivými súdnymi prekladateľmi, ktorí preklady zabezpečujú v súlade so zákonom o súdnych prekladateľoch.

Kedy sa už vyžaduje úradný preklad?

Súdny preklad si môže vyžiadať banka, vysokoškolské inštitúcie (preklad vysvedčenia), polícia (preklad občianskeho preukazu, rodného listu), zamestnávateľ (preklad výpisu z registra trestov), daňový úrad (preklad daňového priznania), notársky úrad (preklady notárskych zápisov), živnostenský úrad (preklad živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra) alebo napríklad aj súdy (preklady súdnych dokumentov).

Akým spôsobom sa úradné preklady vyhotovujú?

Prvý krok je rovnaký ako pri bežných prekladoch, vyžiadate si od nás cenovú ponuku na dokumenty, ktoré potrebujete preložiť. Dokumenty nám môžete naskenovať alebo nám ich pošlete na našu poštovú adresu. Na Vašu žiadosť o cenovú ponuku Vám obratom odpovieme. Úradný prekladateľ zviaže úradný preklad s originálom, preto zvážte či originál daného dokumentu ešte v budúcnosti nebudete potrebovať. Vtedy je lepšie originál dokumentu notársky overiť a nám zaslať len overenú kópiu (v prípade, ak si úrady výslovne vyžadujú notársky overenú kópiu prekladaného dokumentu). Ak nemáte čas a ani chuť behať po notároch, radi Vám zabezpečíme aj notárske overenie originálu. Ak čas a chuť máte, notársky overené kópie si môžete nechať vyhotoviť aj sami u notára na ktoromkoľvek notárskom úrade, prípadne na mestskom úrade. Ak už máte notársky overenú kópiu, zašlite nám ju, aby k nej mohol úradný prekladateľ pripojiť svoj úradný preklad. Ak si však úrady výslovne nevyžadujú preklad originálu alebo jeho notársky overenej kópie, úradný preklad môže náš úradný prekladateľ pripojiť aj k vytlačenej verzii Vami naskenovaného dokumentu. Po vyhotovení úradného prekladu Vám hotový preklad zašleme poštou.

Vyžiadajte si cenovú ponuku na úradný preklad hneď teraz!