0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

Preklady zmlúv

Či už ich milujte, alebo priam neznášate, zmluvy sú už dnes bežnou súčasťou každej obchodnej, dokonca aj bežnej činnosti. Môže ísť o zmluvu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, zmluvy o obchodnej spolupráci, zakladateľské zmluvy, zmluvy o dielo, kúpno-predajné zmluvy, či akékoľvek iné. Vždy je však najdôležitejšie, aby boli zmluvy presné, jasné a zrozumiteľné, jednoducho, aby ste boli zmluvou z každej strany chránený. Keďže je Slovensko členom Európskej únie a Schengenského priestoru, vďaka ktorému máme voľný pohyb osôb aj tovarov, nie je ničím zvláštnym a neobvyklým, že často vznikajú aj dvojjazyčné zmluvy. Zmyslom zmluvy je písomné vyjadrenie podmienok spolupráce, teda musí byť napísaná jasne a zrozumiteľne a to v každom jazyku, v ktorom je napísaná. Mnohým sa niekedy zdá byť terminológia zmlúv ťažká a nejasná, to sa však v prípade zmluvy nesmie stať a ak sa Vám zdá byť niečo vyslovene nezrozumiteľné, asi nebude všetko „s kostolným poriadkom“. Preto vždy dbajte na to, aby ste zmluve rozumeli. Obzvlášť, ak sa zmluva prekladá do XY jazykov. Preklad zmluvy musí byť čo najpresnejší, ale hlavne musí dávať zmysel, preto práve pri prekladaní zmlúv nie je veľmi vhodné experimentovať a dávať ich prekladať bratrancovi, ktorý pracoval dva roky v zahraničí a dokáže sa dohovoriť. Naša prekladateľská agentúra sa špecializuje len na maďarský, ruský a český jazyk, preto Vám vieme garantovať, že sa o preklad Vašej zmluvy postarajú skutoční odborníci, ktorí rozumejú nie len zmluvám, ale aj týmto jazykom. Obráťte sa na našich odborníkov, ktorí už majú za sebou tisícky preložených dokumentov, tisícky preložených zmlúv a vždy vedia, čo píšu. Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes a napíšte nám na e-mailovú adresu huruspreklad@gmail.com alebo nám zavolajte na telefónne číslo: 0902 247 500!

Preklady obchodnej korešpondencie

Súčasťou Vašich obchodných aktivít je často aj komunikácia s Vašimi potenciálnymi obchodnými partnermi. Ak chce byť človek úspešný vo sfére podnikania, častokrát musí byť maximálne flexibilný a takmer okamžite reagovať na ponuky, dotazy, pripomienky. Toho sa držíme aj my, a preto sme Vám pri prekladoch obchodnej, prípadne aj súkromnej korešpondencie nonstop k dispozícii. Korešpondenciu s Vašimi ruskými alebo maďarskými partnermi Vám uľahčia naši odborníci. Stačí, ak nám zašlete Váš ručne alebo na počítači napísaný list a náš expresný tím Vám vyhotoví preklad v čo najkratšom možnom termíne. Preložíme Vám listovú komunikáciu, mailovú komunikáciu, faxovú komunikáciu, ale aj audiovizuálne záznamy. Ak potrebujete preklad skutočne súrne, náš prekladateľský tím je pripravený pracovať aj v noci tak, aby ste preklad mali už ráno na stole, prípadne na maile. Pre nás je prvoradá Vaša spokojnosť! Objednajte si svoj preklad mailovej komunikácie, či obchodnej korešpondencie ešte dnes a už zajtra ho môžete mať na stole. Preklady si objednávajte na e-mailovej adrese huruspreklad@gmail.com!

Účtovné preklady

Spolupracujete so zahraničnými firmami, či podnikateľmi? Potrebujete mať preložené svoje účtovné doklady do iného jazyka? Účtovníctvo je špecifickou oblasťou, pre ktorú je typické množstvo termínov a výrazov, ktoré sú pre mnohých „španielskou dedinou“. To však neplatí pre našich prekladateľov. Naši skúsení prekladatelia poznajú účtovné výrazy a špecifickú účtovnú terminológiu a sú pripravení Vám pomôcť. Prekladateľská agentúra Hurus Vám zabezpečí spoľahlivý preklad Vašich účtovných dokumentov a účtovných správ. Rovnako Vám vieme preložiť aj daňové priznania a iné s tým súvisiace dokumenty. Objednajte si preklad Vašich účtovných dokumentov ešte dnes!

Preklady reklám a marketingu

Samozrejme, že hnacou silou každého podniku a spoločnosti je reklama a marketing. Originalita a zapamätateľnosť reklamy sú základnou jednotkou, ktorá k Vám privedie Vašich klientov a nedovolí im na Vás zabudnúť. Pri zahraničnom marketingu je tiež veľmi dôležité, aby reklamy Vašej spoločnosti zneli rovnako dobre ako originál a dokázali na klientov preniesť rovnaké emócie, ako je to v prípade originálu. Sme hrdí na to, že sme už preložili nespočetné množstvo reklám a naši klienti sa k nám vždy radi vracajú. Zverte sa aj Vy do našich rúk a nechajte si preložiť Vašu reklamu práve u nás. Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes!

Objednajte si u nás preklady zmlúv a obchodné preklady na telefónnom čísle: 0902 247 550 alebo na e-mailovej adrese: huruspreklad@gmail.com.