0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

    Častokrát sa bohužiaľ pri vyhotovovaní ruských prekladov môžeme stretnúť s frázou „ a načo si to vôbec nechať prekladať, veď je to podobný jazyk ako slovenčina, a okrem toho, kedysi dávno bola predsa ruština povinná, určite to zvládneme aj sami“. To ale nie je celkom tak. Ruština vážne nie je bicyklovanie! To že ste sa ju kedysi učili z vás ešte prekladateľa nerobí.

    Je síce pravda, že v minulosti bola ruština povinným jazykom, ale vedomosti z tejto éry nás môžu často zaviesť do omylu, kedy nás presvedčia o tom, že vyhotovenie prekladov z/do tohto jazyka nám nemôže spôsobiť žiadne problémy. Ruská gramatika sa odlišuje od gramatiky slovenského jazyka, a to aj napriek tomu, že oba tieto jazyky spadajú do „slovanskej rodiny“. A jedným z hlavných problémov, s ktorým sa pri prekladoch z/do ruštiny stretnete je bezpochyby azbuka. Azbuka, teda ruská abeceda sa na prvý pohľad môže zdať takmer ako čínština, hlavne teda tým, ktorí sa s ruštinou nikdy priamo nestretli :) Aj keď sa nám to možno na prvý pohľad nezdá, najmä keď počujeme niekoho po rusky rozprávať, ruský preklad určite nepatrí k jednoduchým prekladom (to koniec koncov žiadny preklad). Veď pri preklade nemôžete len k slovenským slovám pridať „ruský prízvuk“ :D Na záver to už len zhrnieme, že ruský preklad, rovnako ako aj každý iný, si vyžaduje profesionála, ktorý sa nielen samotnému jazyku, ale aj prekladom ako takým, dennodenne venuje.

     A preklady do maďarčiny, tie sú už skutočne o niečom absolútne inom. Maďarský jazyk je ugrofínskym jazykom, ktorý sa od slovenčiny výrazne odlišuje. Niektorí ho priamo po hebrejčine považujú dokonca za 2. najťažší jazyk sveta. V maďarčine sa totižto všetky gramatické funkcie vyjadrujú pomocou morfém, ktoré sa pripájajú ku koreňu slova, nehovoriac už o tom, že slová sú v maďarských vetách usporiadané úplne opačne ako je to pri našich slovenských vetách. Navyše sa v maďarskom jazyku nerozlišujú rody, pre ženy a mužov sa nepoužívajú odlišné zámená a existuje len jedno zámeno pre 3. osobu jednotného čísla, a to „ő“. 

     Preklady sú odbornou činnosťou, pri ktorej je okrem gramatiky, skloňovania a slovosledu potrebné dbať aj na to, aby sme čitateľom odovzdali nielen rovnaký zmysel, ale aj rovnaký pocit ako zdrojový text, samozrejme vrátane vtipných poznámok a skrytých úmyslov. Ďalším dôležitým faktorom je, že čo je v jednej krajine vtipné, v druhej nemusí byť, ba dokonca sa to môže považovať za urážku. Aj to musí mať prekladateľ na pamäti. Aj to je teda jedným z dôvodov, prečo nemôžete na preklad využívať rôzne prekladače. Aby sme to nejako zhrnuli, nestačí teda vyhotoviť doslovný preklad do výsledného jazyka, v prekladanom jazyku jednoducho musíte vedieť premýšľať, musíte poznať a chápať zmýšľanie toho konkrétneho národa, z jazyka ktorého, ale aj do jazyka ktorého, prekladáte.

     Preto sa pri Vašich prekladoch nikdy nespoliehajte na náhodu a radšej sa obráťte priamo na našu prekladateľskú agentúru, HURUS-preklad Vám zabezpečí kvalitné preklady z každej oblasti!

Váš HurusPreklad