0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

    Čo je tlmočenie, to určite každý vie, ale že existujú viaceré druhy tlmočenia, to už každý vedieť nemusí. Najzákladnejšie rozdelenie tlmočenia je asi na konzekutívne a simultánne. Veľmi jednoducho povedané, konzekutívne tlmočenie je tlmočenie, pri ktorom najskôr rozpráva rečník a následne jeho slová tlmočí tlmočník. Simultánne tlmočenie znamená, že tlmočník a daná osoba, teda rečník, rozprávajú v podstate naraz. Nejaký rozdiel tam samozrejme musí byť, ale je úplne minimálny. Tlmočník teda musí svoju pozornosť rozdeliť na počúvanie, porozumenie a tlmočenie, pričom to všetko musí stíhať s minimálnym rozdielom. Viete si to vôbec predstaviť? Akoby jedným uchom počúval rečníka, zároveň to musí správne previesť do cieľového jazyka, a pritom sa jeho druhé ucho musí sústrediť na to, čo vlastne hovorí on sám. Rečník sa samozrejme nezastaví a pokračuje vo svojom rozprávaní ďalej. Tlmočník sa však nesmie dostať mimo tempa a musí byť maximálne sústredený. Je to extrémne zaťažujúce, namáhavé a stresové. Okrem konzekutívneho a simultánneho tlmočenia poznáme aj tzv. šušotáž (je to vlastne tiež simultánne tlmočenie, ale šepkaním), ďalej tlmočenie z listu, konferenčné tlmočenie či súdne tlmočenie.

    My sa však dnes bližšie pozrieme na konzekutívne tlmočenie. Aby ste si to lepšie vedeli predstaviť, proces konzekutívneho tlmočenia vyzerá nejako takto: tlmočník začína prekladať do cieľového jazyka v okamihu, keď rečník prestane rozprávať, teda ukončí celú reč (ak nie je príliš dlhá) alebo nejakú jej časť. Niekedy sa rečníci nechajú príliš uniesť a rozprávajú pridlho, čo je veľmi zaťažujúce pre tlmočníka, preto je vždy vhodné dohodnúť sa vopred s rečníkom na častiach, po ktorých nechá tlmočníkovi priestor, aby mohol danú časť rečníkových slov pretlmočiť. Bohužiaľ sa to ale v praxi nie vždy dá.

    Byť konzekutívnym tlmočníkom nie je med lízať. Takéto tlmočenie je tiež veľmi stresové (ako vlastne každé tlmočenie) a vyžaduje si, aby mal tlmočník vynikajúcu krátkodobú pamäť, pretože si v nej musí udržať najdôležitejšie segmenty z rečníkovho prejavu, ktoré následne pretlmočí cieľovému publiku.

    Konzekutívne tlmočenie sa často využíva pri rôznych prednáškach, taktiež počas rokovaní, seminárov, pri rokovaniach za okrúhlym stolom, pri tlačových konferenciách, rôznych akciách, exkurziách alebo napríklad aj pri sprevádzaní delegácie zo zahraničia.

    Možno sa niekomu zdá byť tlmočenie jednoduché, ale garantujeme vám, že toto môže povedať len človek, ktorý si to nikdy neskúsil, a dokonca ani pri práci žiadneho tlmočníka pravdepodobe nevidel. Veď si to vyskúšajte aj sami, zapnite si nejaký zvukový záznam v cudzom jazyku, ktorý ovládate a skúste si ho, len tak zo srandy, začať tlmočiť do slovenčiny. Myslíme, že by ste si veľmi rýchlo uvedomili, aké je toto povolanie náročné.

    A ak patríte k tým, ktorí práve hľadajú nejakého šikovného tlmočníka, napríklad tlmočníka do maďarčiny, dáme Vám niekoľko rád, ako pomôcť tlmočníkovi pripraviť sa na danú zákazku.

    Každý tlmočník by mal vopred vedieť o čom bude tlmočiť a úplne ideálne je, ak mu klient dokáže vopred poskytnúť aj nejaké materiály, ktoré sa budú na danej akcii prejednávať. Nemusí to byť samozrejme presné, pre tlmočníka je ale dôležité pripraviť sa na terminológiu.

    Rovnako je tiež dobré, keď sa rečník s tlmočníkom pred daným vystúpením dohodnú na úsekoch, po ktorých dá rečník tlmočníkovi priestor na pretlmočenie jeho slov. Nezabúdajte, že aj tlmočník je len človek a nemôže si všetko pamätať. Preto na neho, prosím, berte ohľad a snažte sa nenechať pri rozprávaní príliš uniesť.

Na záver už snáď len toľko, že klobúk dole pred každým, kto si toto náročné, ale zároveň krásne, povolanie vybral!