0902 247 550          huruspreklad@gmail.com


    Asi nikoho neprekvapí, že obchod a podnikanie je v súčasnosti na rozkvete a mnohí podnikatelia a firmy sa sústreďujú nie len na podnikanie v rámci Slovenska, ale snažia sa presadiť aj na zahraničných trhoch. Predovšetkým sa rozvíja spolupráca s našimi najbližšími susedmi, teda s Maďarskom, Českou republikou, Poľskom, Rakúskom a Ukrajinou.

    Nie len v bežnom živote, ale predovšetkým v podnikaní a pri obchode je obzvlášť dôležitá komunikácia. Dohodnúť sa s niekým v inom jazyku nie je jednoduché a riešiť to cez tretí jazyk (napr. cez angličtinu), ktorý je cudzím jazykom pre obidva podnikateľské subjekty nie je ani zďaleka ideálne riešenie. Pri zahraničných obchodoch sa cudzí jazyk stáva zrazu bežnou súčasťou Vášho života. Neznamená to však, že ak ho neovládate automaticky máte dvere k zahraničným obchodníkom a spoločnostiam zavreté.

    Vždy máte možnosť využiť služby prekladateľov a tlmočníkov, ktorí Vám pomôžu prekonať jazykovú bariéru a tým vlastne aj v podnikaní napredovať rýchlejšie, pretože sa nebudete musieť súrne učiť cudzí jazyk, ale ani zbytočne strácať čas tým, ako preložiť napríklad zmluvu o spolupráci alebo ako vysvetliť potencionálnemu obchodnému partnerovi, že by ste chceli obchodné podmienky ešte trochu upraviť. A ak potrebujete preklad do maďarského jazyka, respektíve z maďarského jazyka, ste na tej správnej adrese.

    Ak sa chcete dostať na maďarský alebo povedzme aj na český trh, respektíve si chcete zlepšiť alebo upraviť podmienky spolupráce s Vašimi obchodnými partnermi z Maďarska alebo z Čiech, s prekladmi, ale rovnako aj s tlmočením do maďarčiny alebo do češtiny, Vám veľmi radi pomôžeme. A zabezpečíme pre Vás šikovného maďarského prekladateľa, rovnako ako aj maďarského tlmočníka a rovnako pre nás nie je problém pomôcť Vám ani s prekladmi do češtiny alebo z češtiny.

Prečo spomíname len preklady do maďarského jazyka a preklady do českého jazyka?

Pretože sme úzko špecializovanou prekladateľskou agentúrou, ktorá sa plne sústredí len na maďarský, český a ruský jazyk a práve to nám umožňuje neustále napredovať a doslova každodenne žiť s týmito jazykmi, nehovoriac už o našom skvelom prekladateľskom a tlmočníckom tíme.

Nestrácajte zbytočne svoj drahocenný čas a spoľahnite sa na odborníkov, spoľahnite sa na nás!