0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

    Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá, ak potrebujete kvalitný preklad musíte sa obrátiť na profesionála. Je to rovnaké ako keď si chcete nechať postaviť dom, obrátite sa na šikovných stavbárov, pri ktorých máte istotu, že vám ten dom po pár rokoch nespadne na hlavu. Rovnako je to aj s prekladom, nie je jedno, kto vám ho vyhotoví.

    Ale kto je v dnešnej dobe skutočný profesionál? A kde ho nájsť? Je to človek, ktorému záleží na svojej práci, ktorému záleží na svojom mene, je to jednoducho človek, ktorý si nedovolí odovzdať nekvalitnú prácu, pretože je PROFESIONÁL, ktorý za svojou prácou stojí.

    Nie je ťažké nájsť takých ľudí, možno je len treba vedieť, kde hľadať. Dnes je trh voľný a konkurencia je veľká. Existuje rovnako veľmi veľa prekladateľských agentúr, ktoré majú svoje databázy prekladateľov. 

    Prekladateľské agentúry sa ale sústreďujú na veľmi veľký počet jazykov, či je to dobré alebo zlé, to je asi ťažko povedať, vždy však záleží na tom, s kým agentúry spolupracujú. Nemôžete vedieť, či je to prekladateľská agentúra, ktorá si prekladateľov váži alebo je to prekladateľská agentúra, ktorej až tak nezáleží na klientovi a vlastne ani na prekladateľovi a na prvom mieste je pre ňu zisk. Žiaľ aj také sú. To sa však netýka nás.

    Myslíme si, že agentúra, ktorú založili samotní prekladatelia je pre vás to najlepšie riešenie, pretože takáto agentúra sa dokáže vcítiť nielen do situácie klienta, ale aj do situácie samotných prekladateľov. Veď na jednej strane sami prekladajú a na druhej strane sú zároveň aj klientmi, keďže spolupracujú aj s inými prekladateľmi. A to je presne náš prípad, aj našu prekladateľskú agentúru zakladali samotní prekladatelia, ktorým sa však počas svojej prekladateľskej praxe podarilo vytvoriť tím skvelých profesionálov, ktorý je vždy pripravený vám s prekladom pomôcť.

    Rozhodli sme sa, že na rozdiel od iných agentúr sa my budeme plne sústrediť len na tri cudzie jazyky. Preklad do maďarského jazyka, preklad do ruského jazyka a preklad do českého jazyka sú tri oblasti, ktorým sa naplno venujeme už veľmi veľa rokov. Najskôr každý z našich prekladateľov prekladal sám, až sme sa nakoniec rozhodli spojiť naše sily a vytvoriť HURUS, ktorý je špecializovaný len na tieto tri cudzie jazyky, čo nám umožňuje klientom poskytovať stopercentné služby a stopercentnú kvalitu. 

    Preklady do maďarského jazyka u nás vykonávajú vždy prekladatelia, pre ktorých je maďarský, ale aj slovenský jazyk rodným. A rovnako je to tak aj v prípade prekladu do ruského jazyka a aj českého. Vždy si dávame záležať na tom, aby bol preklad nie len kvalitne preložený, ale aby bola jeho kvalita aj skontrolovaná rodeným hovoriacim a odovzdali sme tak prácu, za ktorou si hrdo môžeme stáť.

    Aby sme teda odpovedali na otázku z názvu, „na koho sa obrátiť, ak potrebujete kvalitný preklad“, hoci možno neskromne, ale pravdivo vám odpovieme, že v prípade prekladov do maďarského jazyka, prekladov do ruského jazyka, či prekladov do českého jazyka, prípadne naopak pri prekladoch z ruského jazyka, z maďarského alebo z českého jazyka, by ste sa mali určite obrátiť na nás!

    S prekladom sme pripravení vám pomôcť a vždy vám odovzdať kvalitnú prácu, či už to bude preklad do maďarčiny, preklad do ruštiny alebo preklad do češtiny.