0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

    Z pohľadu zadávateľa prekladu je jednoznačne najväčšou chybou zlý výber prekladateľa, respektíve prekladateľskej agentúry.

    Z pohľadu prekladateľa je najväčšou chybou precenenie svojich schopností. Jednoducho povedané, prekladateľ si vezme na svoje plecia viac než dokáže uniesť.

    Takéto zlé rozhodnutia, či už jedno alebo druhé, budú v konečnom dôsledku viesť k nespokojnosti všetkých a mnohým problémom.

     Ako sa tomu vyhnúť?

     Jednoducho, obráťte sa na prekladateľskú agentúru HURUS :)

     Možné chyby by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu budú tvoriť štylistické chyby a preklepy, ku ktorým môže dôjsť napríklad aj v dôsledku časovej tiesne a nedostatočne stanoveného času na preklad a jeho následnú kontrolu. Týmto chybám sa vyhnete dvomi spôsobmi, a to by si mali uvedomiť nielen prekladateľské agentúry, ale v prvom rade samotní zadávatelia prekladov. Nemôžete od prekladateľa žiadať, aby pre Vás vyhotovil stopercentný a úžasný preklad za pár hodín. To jednoducho nie je možné, veď ani dom sa nepostaví za dva dni (dokonca ani drevodom :D ). Každý preklad si jednoducho vyžaduje svoj čas, prekladateľ sa musí s textom oboznámiť, musí ho pochopiť a len potom ho môže začať prekladať. Tam to však ešte stále nekončí. Najskôr si vytvorí prvú verziu prekladu, ktorú následne porovnáva s originálom, opravuje a kontroluje. Následne originál prekladaného textu odloží a venuje sa už len svojmu prekladu. Musí to predsa znieť spisovne, musí sa to dobre čítať a hlavne to musí dávať zmysel. Tak či onak, niekde v podvedomí mu predsa len zostal prekladaný text, preto je úplne ideálne, ak sa na preložený text ešte pozrie nezávislý korektor, ktorý daný text dokonale „vytuninguje“. To si ale vyžaduje svoj čas, preto prosím milí zadávatelia vždy berte na vedomie, že dobre odvedená práca si vyžaduje svoj čas. A nezabúdajte na to najmä pri objednávaní prekladov :)

    Druhú skupinu chýb tvoria významové chyby, kedy prekladateľ pravdepodobne nepochopil východiskový text a v preklade došlo k významovým posunom. Čo s tým? Ideálne je ešte pred odovzdaním prekladu zadávateľovi zapojiť do kontroly textu ďalšiu nezávislú osobu, ktorá porovná preklad s originálom a prípadne zabráni malej katastrofe, a to odovzdaniu nesprávneho prekladu. Následný postup záleží od toho, či je nesprávny celý preklad alebo len jeho časť. Významové posuny a chyby sa opravia a zákazník dostane správne odvedenú prácu, a to bez toho, aby len tušil, že k nejakým problémom vôbec došlo.

    Ideálne by samozrejme bolo, keby k žiadnym nepresnostiam nedochádzalo, to sa ale nie vždy dá. Úlohou agentúry je však vždy skontrolovať čo odovzdáva a zabezpečiť stopercentnú kvalitu.


Prečo to ale píšeme?

    Nie každá agentúra si bohužiaľ dáva záležať na tom, aby výsledný preklad ešte skontrolovala, respektíve nie všetci spolupracujú aj s korektormi, ktorí po prekladateľovi preložený text ešte skontrolujú. To ale neplatí pre nás! 

    Prekladateľská agentúra HURUS si na kvalite vždy dáva záležať. Preto okrem prekladateľov spolupracujeme aj so šikovnými korektormi. Pre všetky jazyky, do ktorých prekladáme, máme aj korektorov, ktorí nám a aj Vám garantujú 100% kvalitu našich výsledných prekladov.    

    Tak napríklad maďarský prekladateľ úzko spolupracuje s maďarským a slovenským korektorom, ruský prekladateľ s ruským a slovenským a tak ďalej. Okrem toho, máme aj širokú databázu odborníkov z rôznych oblastí, ktorí nám už neraz pri prekladoch pomáhali a vieme, že sa na nich vždy môžeme obrátiť.

    Nech už teda potrebujete preklad z oblasti poľnohospodárstva /maďarský, ruský, ukrajinský, poľský či iný/ alebo preklady rôznych návodov na použitie či zmlúv, na nás sa môžete bez obáv kedykoľvek obrátiť. Spolu sa dohodneme na termíne odovzdania prekladu,na cene a na ďalších požiadavkách tak, aby sme boli spokojní všetci.

         S pozdravom a želaním krásneho dňa

         Váš HURUS          

(ruský preklad, maďarský preklad, český preklad, poľský preklad, ukrajinský preklad)