0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

    Určite nám dáte za pravdu, že s písmom ako takým si vie človek neraz užiť aj poriadne krušné chvíle. Zoberme si len náš slovenský jazyk. Pre správne písanie slovenských textov vám nestačí vedieť, že píšeme latinkou a naučiť sa konkrétne písmená. Slovenčina sa vyznačuje toľkými gramatickými pravidlami, až sa nám z toho neraz zahmlieva pred očami. Aby sme sa však v týchto pravidlách vedeli zorientovať, učitelia nás v školách s nimi oboznamujú už v podstate od nášho útleho detstva. V škole nás naučili najskôr len písať (tlačené a písané písmená, pamätáte si to ešte?), neskôr sa k tomu pridala gramatika, syntax, štylistika a obrovské množstvo diktátov, aby sme si slovenský písomný jazyk skutočne osvojili.

    A to je náš rodný jazyk, ktorý nás sprevádza už od narodenia a učíme sa ho po celý náš život, minimálne teda počas školy.

    A teraz sa zamyslime nad cudzími jazykmi, veď aj oni majú svoju písomnú podobu.Konkrétne sa v tomto článku pozrieme na maďarský jazyk, keďže práve maďarčina je spolu s ruštinou našim hlavným pracovným jazykom a preklady do maďarčiny, rovnako ako aj preklady z maďarčiny, vyhotovujeme každý deň.

    Často máme objednávky na preklad z maďarského jazyka, respektíve teda preklad do maďarského jazyka. Skvelou správou pre nás je, že aj maďarčina a aj slovenčina používajú latinku. Tu však dobré správy končia, rovnako ako aj podobnosť týchto dvoch jazykov. Maďarský jazyk sa vyznačuje krásnymi písmenami, ktoré však mnohým spôsobujú vrásky na čele, najmä ak ich je potrebné nie len napísať, ale aj vysloviť. Určite ste si už všimli písmená ö, ő, ü a ü. My síce máme naše ô a ä, ale ich vyslovenie je oproti týmto maďarským unikátom skutočne malina. Aby sme však neodbočovali, vráťme sa radšej späť k písomnej maďarčine. Čo by ste teda o maďarskom písomnom jazyku mali vedieť?

    Že naša gramatika vám pri maďarskom jazyku veľmi nepomôže, uvedieme vám len niekoľko príkladov. V slovenčine máme predložky (na, do, z ...), človek by si teda myslel, že predložky nemôžu byť v žiadnom jazyku veľkou komplikáciou, to však neplatí pri maďarčine, kde to vlastne ani nie sú predložky, ale skôr„zadložky“, to znamená, že sa pridávajú na koniec slova, napríklad Budapestre (do Budapešti), iskolaba (do školy), padlón (na podlahe). A rovnako je to aj so zámenami, napr. rólam (o mne), engem (mňa). Okrem toho má však maďarčina aj dva typy skloňovania, tzv. podmetové a predmetové, čo v praxi znamená, že sa musíte naučiť dva typy skloňovania jedného slovesa, a to sa stále bavíme ešte len o prítomnom čase. Ešte má aj minulý čas, pri ktorom máte samozrejme tiež dve možnosti, ako inak. Ako príklad si uvedieme časovanie slovesa chcieť v prítomnom čase: Podmetové: akarok, akarsz, akar, akarunk, akartok, akarnak; Predmetové: akarom,akarod, akarja, akarjuk, akarjátok, akarják.  

A len tak pre zaujímavosť,viete ako vyzerá najdlhšie maďarské slovo?   Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekér

    Veríme, že bol náš článok pre vás zaujímavý a možno aj v niečom poučný a nezabudnite, že ak sa s maďarskými textami stretneme, o váš preklad z maďarčiny či preklad do maďarčiny sa s radosťou postará prekladateľský tím HURUS. A nabudúce sa pozrieme na úplne iné písmená, a to na azbuku.

    Viszontlátasra – Dovidenia :)