0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

Webové stránky sú dnes kľúčom k úspechu každého podniku a spoločnosti. Sú ideálnym nástrojom na prilákanie zákazníkov, ktorí sa často na základe vzhľadu a obsahu danej stránky rozhodnú, či majú záujem o spoluprácu s danou firmou alebo nie.

Webová stránka musí mať kvalitnú grafiku a prijateľný vzhľad. Ak stránka nie je dosť moderná, priateľská voči užívateľovi a dostatočne jednoduchá, zákazníci si radšej vyberú stránku inej spoločnosti. Preto je podľa marketingových výskumov a štúdií práve grafika prvým a hlavným faktorom, ktorý zákazníkov zaujme, hneď po chytľavej doméne. To je prvá vec, ktorú po otvorení stránky uvidia. Práve z tohto dôvodu sa zanedbávanie samotného vzhľadu a grafiky neodporúča.

Druhým dôležitým faktorom, na ktorý zákazníci sústredia svoju pozornosť je relevantný obsah a gramatická správnosť webovej stránky. Stránka musí zákazníkov zaujať aj samotným obsahom. Zaujímavý obsah, popis činnosti a ponúkaných služieb musí byť prezentovaný jednoduchým, ale pritom zaujímavým spôsobom, ktorý zaujme všetkých zákazníkov.

Tieto všetky faktory sú však úplne zbytočné, ak nie je stránka štylisticky a gramaticky správna. Popis, gramatika a štylizácia stránky nie je v slovenskom jazyku samozrejme neprekonateľnou prekážkou. Čo však v prípade, ak sa Vaše podnikanie rozhodnete rozšíriť?

Vašou prvou voľbou je angličtina, ktorá sa v súčasnosti používa ako komunikačný jazyk takmer vo všetkých krajinách. Po anglicky sa už dnes dohovoríte asi všade. Predsa však je vždy lepšie, ak sa na Vás obrátia aj priamo susedia, ktorí využijú Vaše služby, napríklad zákazníci z Maďarska alebo Poľska.

V takom prípade však môže byť nielen správna gramatika a štylizácia pre Vás problémom, ale už aj samotný jazyk. Vtedy je dobré obrátiť sa na spoľahlivého obchodného partnera.

Preklady webových stránok do maďarčiny by mali vyjadrovať presné poslanie spoločnosti a lokalizovať preklad. To znamená, že stránku nestačí len doslova preložiť, ale je potrebné ju aj prispôsobiť zvykom a kultúre danej krajiny.

Ak sa rozhodnete rozšíriť Vašu spoločnosť smerom na juh, teda do Maďarska, veľmi dôležité je, aby bol maďarský preklad gramaticky a štylisticky správny, a rovnako tak je dôležitá aj lokalizácia.

Naša Prekladateľská agentúra HURUS PREKLAD je Vám neustále k dispozícii a vždy sme pripravení pomôcť Vám pri rozširovaní sa na juh. Zabezpečíme Vám maďarské preklady, ktoré Vám na ceste za úspechom výrazne pomôžu!

Neváhajte sa teda na nás kedykoľvek obrátiť. Agentúra HURUS PREKLAD Vám zabezpečí profesionálne preklady Vašich webových stránok do maďarčiny, ruštiny alebo aj poľštiny.

A v prípade, ak sa rozhodnete pre iné krajiny, s prekladmi do iných európskych alebo svetových jazykov Vám ochotne pomôžu v našej partnerskej agentúre http://www.kvalitnypreklad.sk/

Váš HURUS preklad!