0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

    Aj k vám sa už dostala správa o tom, že v súvislosti s migračnou krízou a neustálym nátlakom zo strany migrantov na srbsko-maďarské hranice, prisľúbili predstavitelia našej vlády policajnú pomoc maďarským kolegom? Migračná kríza už niekoľko rokov pretrváva a príchod leta a otepľovanie sa opäť raz podpísali na počte ľudí, ktorí hľadajú útechu v novom svete a prichádzajú do západnej Európy. S týmto fenoménom sa stretávame už 2. rok a či už je váš názor na túto situáciu taký, či onaký, faktom ostáva, že s príchodom veľkého množstva rôznych nekontrolovateľne prichádzajúcich ľudí môže vzrásť aj bezpečnostné riziko.

    O aké bezpečnostné riziká to vlastne ide? Premiéri štátov V4 sa jednoznačne vyjadrili, že majú obavy o bezpečnosť svojich občanov. Sú tieto obavy opodstatnené alebo nie, nuž, to už nech posúdi každý sám!

    Faktom je, že v ťažkých dobách majúk sebe susedné štáty akosi bližšie a navzájom si pomáhajú. To môžeme presne vidieť aj na štátoch V4.  Ako sme už vyššie spomínali, aj naše Slovensko prispeje k bezpečnosti Európy a to tým, že pošleme našich slovenských policajtov pomáhať maďarským kolegom pri strážení maďarských hraníc. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe dohody ministrov vnútra V4. Naši policajti sa tak stanú členmi špeciálnej„zahraničnej“ jednotky určenej na stráženie hraníc.

    Podmienkou pre túto misiu bolo,aby policajti ovládali minimálne anglický jazyk. Na túto misiu sa však prihlásili mnohí, ktorí ovládajú aj samotný maďarský jazyk. Pre nich bude komunikácia s kolegami samozrejme oveľa jednoduchšia. Práve preto často policajti, okrem svojich všeobecných povinností, často vykonávajú aj tlmočenie a preklad do maďarského jazyka. Netlmočia len svojim slovenským kolegom, ktorí maďarčinu neovládajú, ale častokrát využijú svoje jazykové schopnosti aj na pomoc kolegom z iných krajín, napríklad z Čiech. Prekladanie a tlmočenie sú veľmi zodpovedné činnosti, ktoré majú veľmi významný vplyv na koordinovanosť celého projektu. Tešíme sa, že sa tejto dôležitej úlohy ujali policajti práve z našej krajiny. Aj tu sa potvrdilo staré známe: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

    Na záver už asi len toľko, že pevne veríme, že maďarsko-slovenská spolupráca bude prekvitať aj naďalej, ale dúfame, že sa to už nebude spájať práve so znižovaním bezpečnostného rizika, ale naopak, že nám žiadne nebezpečenstvo nebude hroziť a my všetci sa už môžeme sústrediť len na to príjemné. Držme si teda palce!