0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

    V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave sa dňa 1. decembra 2017 konalo stretnutie partnerských miest a regiónov Slovenskej republiky a Ruskej federácie, ktoré bolo venované rozvoju cestovného ruchu. Podujatie organizovalo Veľvyslanectvo RF na Slovensku s podporou Ruského centra vedy a kultúry.

    Všetkých prítomných srdečne privítal Veľvyslanec Ruskej federácie v SR p. Alexej Fedotov, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil obrovský význam rozvíjania kultúrnych a turistických vzťahov medzi našimi krajinami.

    Diskusii sa zúčastnili mnohí ctení hostia, napríklad minister kultúry, cestovného ruchu a archívnych záležitostí Komijskej republiky, minister kultúry a cestovného ruchu Kalužskej oblasti, minister cestovného ruchu, kúpeľníctva a mládežníckej politiky Karačajevo-Čerkesskej republiky, zástupca hlavného oddelenia kultúry mesta Jaroslavľ a ďalší významní hostia.

    Hostia z Ruska odprezentovali turistický potenciál svojich regiónov, čo vyvolalo veľký záujem u ich slovenských kolegov, medzi ktorými boli napríklad pán primátor Dubnice nad Váhom, pani primátorka Revúcej, zástupca Asociácie miest a obcí Slovenska či ďalší zástupcovia slovenských cestovných agentúr.

    Samotné stretnutie prebiehalo v konštruktívnej a priateľskej atmosfére a viedlo k výmene kontaktov medzi zástupcami oboch krajín. Dokonca boli uzatvorené aj rôzne dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci, zamerané predovšetkým na zlepšovanie kultúrnych a turistických vzťahov.

    Prekladateľskú agentúru HURUS, ktorá sa výslovne špecializuje na ruské a maďarské preklady, táto správa samozrejme veľmi teší a sme veľmi radi, že vzájomná spolupráca medzi ruskými a slovenskými mestami je na takejto dobrej úrovni. Zlepšovanie vzájomných vzťahov si samozrejme vyžaduje aj vzájomnú komunikáciu, a s tým sme vám všetkým samozrejme kedykoľvek pripravení pomôcť.

    Kvalitný preklad do ruštiny je odrazom Vášho postoja, preto sa pri prekladoch korešpondencie, dohôd, e-mailov či akýchkoľvek iných textov zverte do rúk odborníkov. Ak ruské preklady, tak jedine s HURUS PREKLAD.

     Nadväzovanie spolupráce a samotná spolupráca nie sú vždy jednoduchým procesom, ale s tými správnymi partnermi to vždy ide ľahšie.

     Na preklad do ruštiny/preklad z ruštiny ste už svojho správneho partnera našli. HURUS PREKLAD sa teší na Vaše objednávky a na našu spoločnú, a veríme, že aj maximálne plodnú, spoluprácu.

    Da svidania druzja :)