0902 247 550          huruspreklad@gmail.com

Technické texty nie sú jednoduché, v tom nám dá za pravdu zrejme každý, kto sa s nimi už niekedy stretol. Prekladatelia vyhotovujúci preklady technických textov si nevybrali práve najľahšiu profesiu, ako vlastne všetci prekladatelia. Technické texty sú však ešte o to náročnejšie, že sa v nich pravidelne stretávame s odbornými termínmi a rôznymi skratkami, s ktorými sa bežný spotrebiteľ častokrát ani nikdy nestretne. Preto sa prekladateľ musí v danej oblasti veľmi dobre orientovať a danú terminológiu musí mať dobre naštudovanú.

Technické preklady, najmä ruské preklady technický textov, sú dnes obzvlášť žiadané, nakoľko rôzni podnikatelia spolupracujú so zahraničnými kolegami, najmä z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Preto je pre nich výmena rôznych technických informácií úplne bežná, a teda aj takéto technické preklady sú pre nich obzvlášť dôležité. V prípade kúpy akýchkoľvek strojov, prístrojov či zariadení v zahraničí je potrebné nechať si vyhotoviť preklad návodu na použitie, v opačnom prípade nebudete vedieť ako zariadenie bezpečne použiť a čo všetko ešte pred samotným uvedením zariadenia do prevádzky vlastne musíte vedieť.

Pri prekladoch, a obzvlášť pri technických prekladoch, je najlepšie nič neriskovať a rovno sa obrátiť na prekladateľskú agentúru (najlepšie na http://www.hurus-preklad.sk/ alebo http://www.kvalitnypreklad.sk/), ktorá Vám dokáže zabezpečiť skutočne profesionálny a správny preklad, o ktorý sa postarajú skúsení profesionáli. Profesionalitu, správnosť a kvalitu Vám vieme garantovať, ak sa obrátite priamo na nás – HURUS PREKLAD, respektíve na našu partnerskú agentúru KVALITNÝ PREKLAD.

Naše skúsenosti sú pre Vás garanciou správnosti!

Sme hrdí na to, že spolupracujeme výlučne s odborníkmi, ktorí sú v technických dokumentoch, vedeckých článkoch, návodoch na použitie a ďalších odborných textoch ako doma. Ak zveríte Váš ruský preklad technických dokumentov, respektíve akýkoľvek iný preklad, do našich rúk, môžete si byť istý, že dostanete správny a profesionálne vyhotovený preklad.

Spokojnosť je u nás totiž garantovaná!