0902 247 550          huruspreklad@gmail.com


    V prvom rade by sme si asi mali definovať tlmočníka, aká je jeho úloha, aké má vzdelanie a čo vlastne robí tlmočníka dobrým tlmočníkom.

    Poďme teda pekne postupne. Tlmočník je zjednodušene povedané osobou, ktorá v rámci svojho povolania sprostredkúva rôzne informácie medzi osobami hovoriacimi inými jazykmi, teda tlmočením odstraňuje medzi konkrétnymi osobami jazykovú bariéru a pomáha im dorozumieť sa. Ak ste už však boli niekedy na nejakom podujatí, kde sa využívali služby tlmočníka a je jedno, či to bolo tlmočenie v Bratislave alebo tlmočenie v Košiciach, určite ste si aj sami uvedomili, že jeho úlohou ani zďaleka nie je len stroho informovať druhú osobu o tom, čo povedala prvá.

    Keď sa zamyslíme nad tým, koľko toho dokážeme vyjadriť vo svojom vlastnom jazyku (emócie, rôzne informácie medzi riadkami, či narážky) vlastne si uvedomíme aká ťažká úloha čaká na tlmočníka. A že to nie je len prosté prenesenie informácie. Nehovoriac už o tom, že tlmočník je pod neustálym tlakom a v neustálom strese. Veď si predstavte, že na vás upierajú zrak cudzí ľudia, ktorí vás pozorne počúvajú a že možno práve od vás závisí podnikanie a úspech niekoho iného. Nuž, nie je to med lízať, ako sa hovorí.

    Ako sa stať tlmočníkom? Myslíme si, že tlmočníkom sa človek jednoducho musí narodiť... Samozrejme, že to neznamená, že okamžite môžete tlmočiť. To ani náhodou, vyžaduje si to kombináciu práce, štúdia, talentu a určite aj odvahy. Veď vystupovať pred cudzími ľuďmi tiež nie je pre každého. Tlmočenie nie je len povolanie, ale podľa nás je to celoživotné poslanie, pri ktorom musí daný tlmočník celý svoj život posvätiť štúdiu, vzdelávaniu a neustálemu vyvíjaniu samého seba a rozvíjaniu svojich schopností.

    A čo robí dobrého tlmočníka dobrým tlmočníkom? Asi jedným z najdôležitejších faktorov je, že dobrý tlmočník musí svoju prácu milovať. My máme šťastie, pretože sa nám pošťastilo nájsť tlmočníkov, ktorí nie len tlmočenie milujú, ale posvätili mu aj celý svoj doterajší život a sú skutočnými profesionálmi vo svojej práci. Vďaka tomu vám vieme zabezpečiť tlmočenie v Košiciach, tlmočenie v Bratislave, či tlmočenie kdekoľvek budete potrebovať, hoci aj za hranicami nášho Slovenska. Naši tlmočníci sú vždy pripravení vám pomôcť!