0902 247 550          huruspreklad@gmail.com


Ako vám už samotný názov dnešného článku napovedá, dnes sa budeme venovať výsostne maďarčine, a teda maďarským prekladom a maďarskému tlmočeniu. Veď možno budete naše služby potrebovať pri uzatváraní obchodu s Vaším maďarským obchodným partnerom, napríklad ohľadom dodávok maďarského vína alebo chutných klobás, či pri organizovaní turistických alebo obchodných ciest do Maďarska, alebo kedykoľvek, keď si to situácia bude vyžadovať.

V súčasnosti, kedy je Maďarsko nielen otvorené, ale priam naklonené spolupráci s inými krajinami na medzinárodnej úrovni, sú obzvlášť žiadané obchodné a právne preklady do/z maďarčiny. Veľmi často sa do a z maďarčiny prekladajú rôzne zmluvy, osvedčenia, normy, certifikáty alebo dohody. Častokrát sa na nás obracajú klienti aj so žiadosťou o maďarský preklad ekonomických či daňových dokumentov.

Akousi osobitnou kategóriou sú preklady lekárskych správ a iných lekárskych textov, či už z maďarského jazyka alebo do maďarčiny. Sme veľmi radi, že sa môžeme pochváliť tým, že naši prekladatelia pri vyhotovovaní vašich prekladov spolupracujú so skvelými lekármi, ktorí sú nám vždy pripravení pri prekladoch pomôcť, vďaka čomu vám teda môžeme garantovať maximálnu správnosť aj pri lekárskych prekladoch, ktoré patria k tým obzvlášť náročným. O tom určite nepochybuje nikto, kto si aspoň raz skúšal prečítať svoj lekársky nález.

Samozrejme, že vám preložíme a jtechnické dokumenty, návody na použitie či životopisy, ale aj rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia a čokoľvek iné, čo si vyžaduje úradne overený preklad, teda preklad s pečiatkou a doložkou úradného prekladateľa.

Všetci veľmi dobre vieme, že pri prekladoch nie sú žiadne chyby prípustné, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k obrovským problémom či dokonca finančným stratám. Preto sa je pri preklade dôležité zveriť do rúk skutočných profesionálov. A obzvlášť to platí pri maďarčine, ktorá sa tak výrazne odlišuje od nášho slovenského jazyka. Okrem pár slov, ktoré sa z maďarčiny do slovenského jazyka dostali, napríklad chutný guláš, nemajú tieto dva jazyky skutočne nič spoločné. Bez kvalitného prekladateľa, ktorý daný text preloží maximálne presne a dôsledne, sa jednoducho nezaobídete.

Preto nemôžete spraviť snáď ani nič lepšie a zodpovednejšie voči vlastnému podnikaniu či iným záležitostiam akokoľvek spojeným s maďarským jazykom, ako sa pri maďarskom preklade obrátiť na HURUS preklad. Veď nie náhodou pozostáva náš názov aj s písmen "HU".

A ako sme na začiatku spomínali,okrem maďarských prekladov a prípadne aj maďarských korektúr, vám veľmiradi zabezpečíme aj maďarského tlmočníka. Často nastanú situácie, kedy vám len samotný preklad nestačí a vyslovene potrebujete tlmočníka, napríklad priobchodných rokovaniach, konferenciách, výstavách či prezentáciách. Naši šikovní maďarskí tlmočníci sú kedykoľvek pripravení vycestovať za vami a pomôcť vám urobiť najlepší prvý dojem či vyrokovať najlepšie možné obchodné podmienky. Sú to profesionáli, ktorí ovládajú na vynikajúcej úrovni nielen maďarský jazyk, ale aj slovenský, preto pre nich nebude žiadny problém pretlmočiť presný zmysel Vášho príhovoru či požiadaviek.

A nakoniec vám ponúkame ešte jednu skvelú službu súvisiacu s maďarským jazykom. Touto službou je maďarský a slovenský sprievodca. Túžite navštíviť Budapešť a chceli by ste si pozrieť tie najkrajšie miesta a dozvedieť sa popritom tie skutočne najzaujímavejšie fakty a informácie priamo vo svojom rodnom jazyku? Alebo k Vám prídu obchodní partneri z Maďarska a neviete ako by ste ich počas ich voľna zabavili? Obráťte sa na nás a objednajte si od nás maďarského alebo slovenského sprievodcu. Nudiť sa s ním určite nebudete.

Nech už teda potrebujete akékoľvek služby, ak to priamo súvisí s maďarským jazykom, teraz už presne viete nakoho sa obrátiť.

Viszontlátásra! (Dovidenia!) alebo radšej Jó napot! (Dobrý deň!)

So želaním krásneho dňa váš:


HURUS-PREKLAD

 

www.hurus-preklad.sk

www.hurus-preklad.cz

0902 247 550